Yhdistyksen säännöt ja eettiset ohjeet

29.06.2015 15:17

Susirajan Eläinkotiyhdistys ry:n toiminnan arvot ja eettiset ohjeet

 

1. Eläimen kunnioittaminen

Kunnioitamme jokaista eläintä eläinlajista riippumatta.

Jokainen eläin on yksilö, jonka yksilölliset tarpeet huomioidaan eläimen pitopaikassa ja eläimen hoidossa mahdollisimman hyvin sekä eläimiä kohdellaan lajinmukaisesti luontaisia ominaisuuksia kunnioittaen. 

Eläimen hoidosta ja hyvinvoinnista on huolehdittava parhaalla mahdollisella tavalla. Jos eläin on laumaeläin, sille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lajitoverin seuraa.

Suojelemme eläimiä turhalta kivulta, tuskalta, pelolta ja kärsimykseltä.  Eläimen kohdistuva väkivalta ja fyysisten pakotteiden käyttäminen kouluttamisessa on kielletty.  Näitä keinoja ovat esim. sähköpannat, piikkipanta ja koiran selättäminen.

 

2. Eläimiin ja eläimen pitoon kohdistuvien lakien ja asetusten noudattaminen

Jokaisen yhdistyksen jäsenen on pystyttävä noudattamaan eläimiin ja eläinten kohteluun kohdistuvia lakeja ja asetuksia sekä noudatettava viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Yhdistys noudattaa eläimiin kohdistuvaa lainsäädäntöä, kuten eläinsuojelulaki  ja - asetukset, järjestyslaki ( 4 luku, Eläimet) ,luonnonsuojelulaki ja metsästyslaki

 

3. Toiminnan luotettavuus ja rehellisyys

Yhdistyksen toiminta on avointa, rehellistä ja läpinäkyvää. Hallituksen pöytäkirjat ja toimintakertomukset ovat julkisia asiakirjoja, jotka jäsen saa pyydettyään luettavaksi. Hallituksen salassapidettäviä tietoja ovat yksityisyyteen liittyvät tiedot, kuten sijaiskotien yhteystiedot ja kodittomien eläinten taustat. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan kotisivuilla sekä jäsentiedotteessaan. Yhdistyksen kirjanpito ja tilintarkastus tehdään asianmukaisesti.

Yhdistyksen jäsenillä on vaitiolovelvollisuus yhdistyksen arkaluonteisista asioista, joita jäsenet saavat tietoonsa esim. vapaaehtoistyötä tehdessään.

Yhdistys toimii niin, että kaikkien eläinsuojelusta kiinnostuneiden on helppo tulla mukaan yhdistyksen toimintaan.

Rehellisyyttä on myös se, että jäsenet tunnistavat ja tunnustavat oman jaksamisensa rajat ja osaamisensa rajallisuuden sekä yhdistyksen voimavarat ja talouden. 

 

 

 

4. Sitoutuneisuus ja luottamuksellisuus

Yhdistyksen arvoihin kuuluu eläinten ja ihmisten kunnioittaminen siten, että yksityisyyteen liittyviä asioita kunnioitetaan ja niitä ei kerrota eteenpäin.  Jäsenet sitoutuvat yhdistyksen toimintaan ja arvoihin. Jokaisen jäsenen velvollisuus on puuttua kohtaamansa eläinsuojelurikkomukseen ja tehtävä siitä ilmoitus joko kunnan eläinsuojeluviranomaiselle tai SEY:n vapaaehtoiselle neuvojalle.